Competències específiques

  Competències específiques de la titulació

  Es defineixen 6 competències específiques del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport especificant-ne el desenvolupament per a la seva aplicació en les diferents matèries:

  1. Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport:

  • 1.1. Analitzar els trets estructurals dels esports
  • 1.2. Analitzar els trets estructurals i funcionals de les manifestacions bàsiques de la motricitat
  • 1.3. Classificar els principis de les manifestacions bàsiques de la motricitat i les teories implicades per descriure'ls
  • 1.4. Observar i analitzar el procés d'aprenentatge motor humà

  2. Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica de l'activitat física i de l'esport:

  • 2.1. Adquirir habilitats per desenvolupar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatius a l'activitat física i de l'esport.
  • 2.2. Demostrar i avaluar l'execució pràctica esportiva

  3. Reconèixer i comprendre els diferents factors que condicionen l'activitat física i de l'esport:

  • 3.1. Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu.
  • 3.2. Comprendre els factors fisiològics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport.
  • 3.3. Comprendre els factors socials, culturals i històrics que influeixen en la pràctica de l'activitat física i l'esport
  • 3.4. Identificar l'eficiència biomecànica dels aparells de treball muscular
  • 3.5. Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos
  • 3.6. Reconèixer elements de conducció de grups i equips esportius
  • 3.7. Reconèixer els factors anatòmics i mecànics que permeten aconseguir l'eficiència muscular en l'exercici físic.
  • 3.8. Reconèixer els factors de la morfologia humana que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport
  • 3.9. Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana
  • 3.10. Comprendre els fonaments generals del procés de l'entrenament esportiu.

  4. Interpretar els elements, efectes i riscos que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport en diferents àmbits professionals:

  • 4.1. Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica de l'activitat física inadequada.
  • 4.2. Interpretar dades derivades de les observacions en relació amb la seva significació i relacionar-los amb les manifestacions bàsiques de la motricitat
  • 4.3. Relacionar les diferents teories pedagògiques amb les pràctiques fisicoesportives
  • 4.4. Reunir dades per calcular la càrrega de la sessió d'entrenament esportiu

  5. Aplicar els coneixements adquirits en l'activitat física i de l'esport a la pràctica professional:

  • 5.1. Adquirir i aplicar els fonaments mecànics que condicionen l'activitat física i l'esport
  • 5.2. Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat
  • 5.3. Aplicar el mètode d'investigació científica per a la millora de la tasca professional
  • 5.4. Aplicar les estratègies d'intervenció al procés d'ensenyament-aprenentatge dels esports
  • 5.5. Aplicar els coneixements a l'elaboració d'unitats temporals d'entrenament de les qualitats físiques
  • 5.6. Aplicar els principis fisiològics en l'activitat física i l'esport
  • 5.7. Prescriure exercicis físics orientats cap a la salut
  • 5.8. Saber actuar en situacions de primers auxilis i risc vital
  • 5.9. Seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat.

  6. Planificar i avaluar els processos i programes d'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió i recreació:

  • 6.1. Elaborar programes per a la direcció d'organitzacions, entitats i instal·lacions
  • 6.2. Avaluar els processos d'ensenyament – aprenentatge de l'activitat física i de l'esport
  • 6.3. Avaluar i controlar el procés d'entrenament esportiu
  • 6.4. Planificar i desenvolupar programes d'activitat física i de l'esport
  • 6.5. Planificar i dissenyar programes d'activitats d'ensenyament de l'activitat física i de l'esport adaptats
  • 6.6. Planificar i dissenyar programes d'entrenament esportiu emprant diferents dissenys de càrregues
  • 6.7. Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats fisicoesportives i recreatives
  • 6.8. Promoure i avaluar hàbits perdurables i autònoms, així com nutricionals, adequats a la salut i a la pràctica de l'activitat física i de l'esport en diferents grups de població

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya