Introducció

    La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del Consell Interuniversitari de Catalunya i garanteix que l'accés a la universitat dels estudiants que provenen de batxillerat, dels cicles formatius, dels més grans de 25 i de 40 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i, així mateix, col·labora a la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats. 

    Accés a les universitats catalanes

     

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya