Evolució de les matriculacions

  Nous matriculats a 1er curs del Grau. Curs acadèmic 2016-17

  Vies d'accés Dones Homes Total
  Via 0 - Estudiants amb PAAU i assimilats 14 37 51
  Via 1 - Estudiants estrangers amb les PAAU aprovades l'any en curs o l'anterior 0 0  0
  Via 2 - Estudiants diplomats i llicenciats universitaris i assimilats 0 1 1
  Via 4 - Estudiants amb títol de CFGS, FP2 o i assimilats 11 26 37
  Via 7 - Estudiants provinents de PAAU i assimilats, que tenen començats estudis universitaris 5 0 5
  Via 8- Estudiants provinents de CFGS o d'FP2 i assimilats, que tenen començats estudis universitaris 0 0 0
  Via 9- Estudiants procedents de les proves per als més grans de 25 anys 1 1 2

   

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya