Valoració de les assignatures

  Valoració de les assignatures per part dels estudiants (sobre 5 punts):

  ASSIGNATURES / CURSOS CURS
  2009-2010
  CURS
  2010-2011
  CURS
  2011-2012
  CURS
  2012-2013
  CURS
  2013-2014
  CURS
  2014-2015
  CURS
  2015-2016
  Mitjana bloc assignatura Nombre contestats Mitjana bloc assignatura Nombre contestats Mitjana bloc assignatura Nombre contestats
  Mitjana de totes les Assignatures 3,65 3,65 3,59 3,46 3,44 - 3,56   3,60   
  800001 - Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport 2,71 3,42 3,4 3,08 3,33 66 2,8 85 3.14 66
  800002 - Psicologia de l'Activitat Física i l'esport 4,02 4,17 4,32 3,74 3,2 46 4,24 110 3.96 68
  800003 - Manifestacions bàsiques de la motricitat 3,39 3,18 3,55 2,64 3,25 44 3,44 116 3.77 68
  800004 - Esports individuals i d'adversari 3,18 3,48 3,88 3,4 3,51 31 3,44 64 3.88 42
  800005 - Anàlisi de l'estructura funcional dels esports i estratègies 3,64 3,88 4,07 3,84 3,71 65 3,92 111 3.88 68
  800006 - Fisiologia de l'Exercici I 3,26 3,43 3,6 3,14 3,28 31 3,38 52 3.54 66
  800007 - Pedagogia i principis didàctics de l'AFE 3,19 3,81 3,53 3,54 3,33 94 3,83 53 3.67 74
  800008 - Esports col·lectius I 3,02 3,18 3,37 3,21 3,64 22 3,61 24 3.72 42
  800009 - Teoria i pràctica del joc motor 3,52 3,72 3,85 3,52 3,31 96 3,79 54 3.43 65
  800010 - Expressió corporal i dansa 3,36 3,94 3,72 3,45 3,63 91 3,57 51 3.71 63
  800011 - Fisiologia de l'Exercici II   3,37 3,06 3,09 3,42 59 2,95 53 3.35 65
  800012 - Teoria de l'Entrenament I   4   3,78 3,79 87 4,1 46 4.10 36
  800013 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor   4,24 4,04 3,97 4,34 61 4,25 53 4.00 62
  800014 - Esports Individuals i d'Adversari II   3,06 3,34 2,96 3,06 98 3,49 41 3.18 64
  800015 - Estadística i Metodologia Investigació en A.F i Esport.   3,53 3,23 3,22 3,79 60 3,3 52 3.67 59
  800016 - Biomecànica de l'Activitat Física i l' Esport   3,98   4,16 4,29 100 4,08 46 4.25 35
  800017 - Sociologia i Història de l'Activitat Física i l'Esport   2,98 3,25 3,72 3,35 85 3,19 46 3.64 58
  800018 - Esports Col·lectius II   3,47 3,7 3,7 3,92 87 3,53 47 3.57 35
  800019 - Activitats en el  Medi Natural   3,95 4,18 4,01 4,09 49 3,79 20 4.04 43
  800020 -Programació de l'ensenyament de l'Activitat Física i l'Esport   2,69 3,13 3,26 3,26 91 3,3 51 2.31 36
  800021 - Primers Auxilis i Patologies de l'Activitat Física i l'Esport     4,08 4,49 4,10 44 4,2 30 4.44 33
  800022 - Teoria de l'Entrenament II     2,95 2,71 1,77 41 3,71 39 3.84 45
  800023 - Ampliació d'Esports Individuals i d'Adversari III     3,83 3,71 3,59 32 3,97 14 3.61 48
  800024 - Principis i Bases de l'Ensenyament de l'A.F. i l'Esport     2,94 2,92 2,22 44 2,78 22 2.96 32
  800025 -Legislació i Organització l'Esport     2,91 3,36 4,35 46 3,97 18 2.92 31
  800026 - Cinesiologia i Tecnologia de l'Exercici Físic     4 3,58 3,25 36 3,91 18 3.79 31
  800027 - Ampliació d'Esports Col·lectius     4,49 4,22 4,11 31 4 6 4.78 10
  800028 - Esports Emergents     3,53 2,92 3,29 35 3,57 24 3.66 38
  800029 - Promoció i Prescripció d'Exercici Físic per a la Salut     2,94 3,41 3,21 42 3,88 36 3.41 33
  800030 - Gestió de l'Esport     2,98 3,2 3,20 39 3,29 36 3.84 37
  800031 - Nutrició i dietètica       3,24 3,19 56 2,45 48 2.30 23
  800032 - Teoria de l'entrenament III       3,46 2,33 98 1,92 37 4.04 34
  800033 - Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'activitat física       4,27 3,89 81 4,08 36 3.43 28
  800034 - Ampliació d'esports emergents       3,18 3,62 44 3,61 15 3.62 17
  800035 - Esports i recreació       2,44 2,96 60 2,84 33 2.74 31
  800036 - Habilitats per a la intervenció professional en l'ensenyament de la motricitat             4,09 11    
  800037 - Disfucions orgàniques i exercici físic             4,06 12    
  800038 - Optimització de l'entrenament esportiu             2,8 47    
  800039 - Recursos per a la gestió i organització de l'esport i la recreació             3,71 8    

   

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya