SGIQ INEFC Lleida

  PROCEDIMENTS DEL CENTRE DE LLEIDA DE L'INEFC

  El Centre de Lleida de l’INEFC té els procediments propis següents, que suposen l’adaptació a la realitat orgànica i funcional de l’INEFC dels procediments generals de l’UdL i els propis dels seus centres integrats:

  LA GARANTIA DE QUALITAT
  La garantia de qualitat inclou totes les activitats encaminades a comprovar i assegurar la qualitat dels ensenyaments desenvolupats pel centre, i també a generar i mantenir la confiança de l’estudiantat, el professorat i la societat.


  ELS SISTEMES DE GARANTIA DE LA QUALITAT
  Un sistema de garantia de la qualitat és el conjunt integrat per les activitats desenvolupades pel centre per garantir la qualitat dels ensenyaments, i també la relació existent entre aquestes activitats.

  En aquest marc, la Universitat de Lleida va aprovar un model de sistema de gestió interna de la qualitat de la formació universitària que es desplega, amb peculiaritats pròpies, a cada un dels centres. Atesa l’adscripció del Centre de Lleida de l’INEFC a la UdL en tot allò referit a l’àmbit academicodocent, INEFC Catalunya ha acordat en el seu Consell Rector l’adscripció del seu Centre de Lleida a les polítiques de qualitat de la UdL, adaptant-les a la seva estructura i a les seves peculiaritats pròpies, tant com a Organisme Autònom de la Generalitat de Catalunya, com a Centre de Lleida. 

     

   

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya