Resultats d'inserció laboral

    L'AQU Catalunya duu a terme enquestes d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes.

    I en els resultats de l'enquesta es presenta una selecció d'informes gràfics per titulació que ofereixen informació sobre la taxa d'ocupació, el temps que es tarda en trobar la primera feina, la retribució, si es treballa del que s'ha estudiat, les funcions que es desenvolupen en el lloc de treball, la valoració de la formació rebuda, la valoració de la utilitat de la formació en el lloc de treball.

    Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a Catalunya.

     

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya