Servei informàtic

  RECURSOS TECNOLÒGICS

  • Internet. Tota la comunitat universitària té accés a internet, mitjançant la connexió xarxa de la UdL per a professorat i PAS i mitjançant la connexió xarxa de l'INEFC per a l'alumnat. També pot accedir-se a internet a través de les diferents zones de connexió sense cables (WIFI)
  • Web de l'INEFC. D'accés per al públic en general: www.inefc.cat. Proporciona tota la informació d'interès sobre l'INEFC. Permet accedir als dos centres: INEFC-Centre de Lleida i INEFC-Centre de Barcelona. Permet consultar aspectes com: estudis, màsters, postgraus, cursos de formació, laboratoris d'investigació, lloguer d'instal·lacions, servei de biblioteca, audiovisuals, Bar-restaurant, etc...
  • Plataforma MOODLE (CAMPUS VIRTUAL). El campus virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial (per exemple, per oferir recursos o potenciar la comunicació entre el professorat i l'estudiantat).
  • Intranet. La intranet de l'INEFC està formada per dos espais diferenciats: el del Professorat i PAS només accessible internament i el de l'alumnat accessible externament (www.alumnes.inefc.es). Aquest últim disposa d'un fòrum exclusiu per a l'estudiantat.
  • Correu electrònic. Tant PAS com Professorat de l'INEFC-Centre de Lleida disposen del correu electrònic de la UdL, al qual poden accedir també via web desde l'exterior (https://correu.udl.cat).A partir del curs 2008/2009 es va estendre a tot l'alumnat el correu electrònic.
  • Plataforma per a la gestió acadèmica. Facilita la gestió de les matrícules, la gestió de les actes, la generació de certificats, la tramitació de títols, el cobrament de les taxes, etc., per part del personal adscrit al Negociat de Gestió Acadèmica; i també facilita al professorat la introducció de les qualificacions. A més de la gestió interna, aquesta eina disposa d'un autoservei que permet a l'alumne la consulta del seu expedient, la matrícula i la tramitació d'algunes peticions dirigides al Negociat de Gestió Acadèmica.
  • Aula Informàtica. L'INEFC-Centre de Lleida disposa d'una Aula Informàtica destinada a l'alumnat del centre per a la realització de treballs, consulta a internet, etc. També s'utilitza per a ús docent (realització de classes que precisen ordinador). L'aula disposa de 30 ordinadors amb servei gratuït d'impressió.

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya