Biblioteca

  L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya-Centre de Lleida disposa d'un Servei de Biblioteca i Documentació especialitzat en l'àrea de l'eucació física, l'esport i les ciències aplicades a aquestes àrees.

  La biblioteca de l'INEFC-Centre de Lleida fou creada l'any 1986 com a instrument de suport a la docència, l'estudi i la investigació.

  Actualment disposa d'un fons bibliogràfic d'uns 17.000 llibres i un fons de revistes especializades de 434 títols.

  Serveis que ofereix la Biblioteca de l'INEFC-Centre de Lleida:

  • Informació bibliogràfica.
  • Accés a diferents bases de dades.
  • Bases de dades  pròpies: SPORT DISCUS (especialitzada en l'àrea de l'educació fsica i l'esport) i bases de dades de la UdL.
  • Consulta en línia del catàleg bibliogràfic informatitzat.

  El fons bibliogràfic de l'INEFC-Centre de Lleida es troba inclòs al catàleg de la UdL. S'hi pot accedir a través de la direcció d'internet: www.2.bib.udl.es. En virtut del Conveni de col·laboració subscrit entre l'INEFC-Centre de Lleida i la UdL, els usuaris de la Biblioteca de l'INEFC-Centre de Lleida poden utilitzar el fons documental de la UdL i consultar via xarxa les seves Bases de Dades.

  • Consulta del fons bibliogràfic de la Biblioteca de l'INEFC-Centre de Lleida compost per uns 13.000 llibres i unes 200 revistes (els alumnes de Lleida tenen accés també a la biblioteca de l'INEFC Barcelona).
  • Préstec bibliogràfic.
  • Servei d'Obtenció de documents (SOD): L'INEFC-Centre de Lleida disposa d'un conveni de col·laboració amb la UdL gràcies al qual els usuaris de la Biblioteca poden obtenir documents que no es troben en el catàleg de la UdL (procedents d'altres universitats, institucions...)
  • Formació d'usuaris.

  ESPAIS DE LA BIBLIOTECA

  La biblioteca per a una millor optimització dels recursos es troba estructurada en diversos espais:

  • Sala de lectura: disposa de 120 llocs de lectura dedicats a l'estudi i consulta de la documentació bibliogràfica i l'hemeroteca.
  • Sala de consulta: està equipada amb quatre ordinadors que permeten fer consultes en línia dels catàlegs de l'INEFC i de la UdL. Disposa d'un servei de fotocòpies en règim d'autoservei.
  • Sala de treball: la biblioteca disposa d'una sala annexa per facilitar la realització de treballs en grup.

  * Els alumnes de l'INEFC poden accedir també al Servei de Biblioteca de la UdL: Biblioteca de la UdL (quan es cliqui aquí s'ha d'anar a la pàgina http://www.bib.udl.es/

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya