Objectius del grau

  Objectius

  L'objectiu fonamental del títol és formar professionals que adquireixin els coneixements, destreses i competències que permetin assumir responsabilitats pel que fa a la realització de tasques en activitats pròpies de la professió de l'esport, que és la que s'exerceix específicament en els diversos àmbits esportius, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques pròpies de les ciències de l'activitat física i de l'esport (Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008), i a l'adaptació del comportament propi a les circumstàncies per resoldre problemes. Els titulats podran exercir entre altres com a professor d'educació física, animador o monitor esportiu professional, entrenador professional i director esportiu.

  El grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport està vinculat a dues branques de coneixement. El claustre de l'INEFC del 21 de maig de 2008, i ratificat en la reunió del Consell Rector de l'INEFC en data 13 de juny de 2008, es va decantar per l'adscripció següent:

   • Branca principal: Ciències de la Salut
   • Branca secundària: Ciències Socials i Jurídiques

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya