Any acadèmic:

   

  1er curs
  Codi Denominació de l'assignatura crèdits quadr Tipus Programa
  800001Anatomia aplicada a l'Activitat física i l'Esport6.001erBàsicaVeure programaVeure programa
  800002Psicologia de l'Activitat física i l'Esport6.001erBàsicaVeure programaVeure programa
  800003Manifestacions bàsiques de la Motricitat6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800004Esports individuals i d'adversari I6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800005Anàlisi de l'estructura funcional dels esports i estructura de l'exercici físic6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800006Fisiologia de l'Exercici I6.002onBàsicaVeure programaVeure programa
  800007Pedagogia i principis didàctics de l'Activ. Fís. i l'Esport6.002onBàsicaVeure programaVeure programa
  800008Esports col·lectius I6.002onObligatòriaVeure programaVeure programa
  800009Teoria i Pràctica del Joc Motor6.002onObligatòriaVeure programaVeure programa
  800010Expressió Corporal i Dansa6.002onObligatòriaVeure programaVeure programa

  2on curs

  Codi Denominació de l'assignatura crèdits quadr Tipus Programa
  800011Fisiologia de l'Exercici II6.001erBàsicaVeure programaVeure programa
  800013Aprenentatge i Desenvolupament Motor6.001erBàsicaVeure programaVeure programa
  800014Esports individuals i d'adversari II6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800015Estadística i metodol. Investigació en Activ. Fis. i Esport6.001erBàsicaVeure programaVeure programa
  800017Sociologia i Història de l'Activitat física i l'Esport6.001erBàsicaVeure programaVeure programa
  800012Teoria de l'Entrenament I6.002onObligatòriaVeure programaVeure programa
  800016Biomecànica de l'Activitat física i l'Esport6.002onBàsicaVeure programaVeure programa
  800018Esports col.lectius II6.002onObligatòriaVeure programaVeure programa
  800019Activitats en el Medi Natural6.002onObligatòriaVeure programaVeure programa
  800020Programació de l'ensenyament de l'Activ. física i l'Esport6.002onBàsicaVeure programaVeure programa

  3er curs

  Codi Denominació de l'assignatura crèdits quadr Tipus Programa
  800021Primers auxilis i patologies de l'Act. Física i l'Esport6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800024Principis i bases de l'ensenyament de l'activitat física i de l'esport adaptat6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800025Legislació i organització de l'esport6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800026Cinesiologia i tecnologia de l'exercici físic6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800027Ampliació d'esports col·lectius6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800022Teoria de l'Entrenament II6.002onObligatòriaVeure programaVeure programa
  800023Ampliació d'esports individuals i d'adversari6.002onObligatòriaVeure programaVeure programa
  800028Esports emergents6.002onObligatòriaVeure programaVeure programa
  800029Promoció i prescripció d'exercici físic per a la salut6.002onObligatòriaVeure programaVeure programa
  800030Gestió de l'Esport6.002onObligatòriaVeure programaVeure programa

  4rt curs

  Codi Denominació de l'assignatura crèdits quadr Tipus Programa
  800031Nutrició i Dietètica: Valoració de la composició corporal6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800032Teoria de l'Entrenament III6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800033Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'act.fisica i de l'esport6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800034Ampliació d'esports emergents6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800035Esport i recreació6.001erObligatòriaVeure programaVeure programa
  800036Optativa 1 Habilitats per a la intervenció professional en l'ensenyament de la motricitat6.002onOptativaVeure programaVeure programa
  800037Optativa 2 Disfuncions orgàniques i exercici físic6.002onOptativaVeure programaVeure programa
  800038Optativa 3 Optimització de l'entrenament esportiu6.002onOptativaVeure programaVeure programa
  800039Optativa 4 Recursos per a la gestió i l'organització de l'esport i la recreació6.002onOptativaVeure programaVeure programa
  800040Optativa 5 Matèria transversal6.002onOptativaVeure programaVeure programa
  800041Pràctiques externes12.002onPràctiques ExternesVeure programaVeure programa
  800042Treball final de Grau6.002onTreball final de GrauVeure programaVeure programa
  800043Optativa 5. Entrenament neuromuscular6.002onOptativaVeure programaVeure programa

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya